• (48)691 499 050
  • szkola@niepublicznaradom.edu.pl
  • czynne: 700-1700

Plan lekcji

Tygodniowy harmonogram zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024.

Zastępstwa i ew. zmiany w planie, należy sprawdzać na bieżąco w dzienniku elektronicznym!

Klasa I
Klasa II
Klasa III A
Klasa III B
Klasa IV A
Klasa IV B
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII
Klasa VIII
JP – język polski, ET – English Time, MT – matematyka, JA – język angielski, M – muzyka, I – informatyka, R – religia, GzW – godzina wychowawcza, WF/WFi – wychowanie fizyczne, WCS/WDS – siłownia chłopcy/dziewczynki, G – geografia, JH – język hiszpański, WDŻ – wychowanie do życia w rodzinie, PLA – plastyka, HZN  – hiszpański z native’m, B – biologia, T – technika, C – chemia, F – fizyka, H – historia, EW – edukacja wczesnoszkolna, EPl – edukacja plastyczna, S – szachy, EI – edukacja informatyczna, EMu – edukacja muzyczna, EDB – Edukacja Dla Bezpieczeństwa