• (48)691 499 050
  • szkola@niepublicznaradom.edu.pl
  • czynne: 700-1700

Budząca się Szkoła

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa jest pierwszą i jedyną w Radomiu placówką należącą do ruchu Budzących się Szkół. Na przynależność do tego zacnego grona zapracowaliśmy sobie: nowoczesnym podejściem do edukacji, stosowaniem metod nauczania spójnych z wiedzą neurodydaktyczną oraz innowacyjnym podejściem do oceniania osiągnięć ucznia.

Czym jest Budząca się Szkoła?

Ruch Budzących się Szkół istnieje w Polsce od kilku lat. Liderką ruchu jest dr Marzena Żylińska – autorka licznych publikacji na temat metodyki i neurodydaktyki, propagująca nauczanie sprzyjające mózgowi. Autorka uważa, że dzisiaj szkołę należy wymyślić na nowo. Czasy się zmieniły, świat gna do przodu, a szkoły wciąż trwają w marazmie. I choć placówki dysponują technicznymi nowinkami, to fundament się nie zmienia. Wciąż edukacja ma charakter transmisyjny, w którym nauczyciel przekazuje wiedzę, a uczeń jest biernym odbiorcą. Marzena Żylińska uważa, że należy przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się.

Liderka ruchu podkreśla, jak ważna jest zmiana podejścia do edukacji. Dotychczasowe metody nauki, nie sprzyjają zapamiętywaniu i zdobywaniu wiedzy. Ułatwiając uczniom zadanie, referując i podsuwając gotowe rozwiązania, jedynie utrudniamy im ten proces. „Jak uczy się mózg”- to ważny przekaz Marzeny Żylińskiej warty wysłuchania:

Co nas wyróżnia?

Wartości, które nam przyświecają, to: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, WSPÓŁPRACA ORAZ REFLEKSJA. Filary zaczerpnięte z Planu daltońskiego są naszymi głównymi założeniami. Wzbogaciliśmy je również o inne słowa charakteryzujące nasze podejście do edukacji: PASJA, WIEDZA, RADOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, ODKRYWANIE, SUKCES, ENTUZJAZM, UŚMIECH, MISJA, ZAANGAŻOWANIE, CIEPŁO.
To co nas wyróżnia i czym wpisujemy się w ruch BSS to, to że zmieniliśmy kulturę szkolną od tej opartej na przekazie wiedzy, do takiej, która rozwija potencjał ucznia, czyli od nauczania do uczenia się. Nie oznacza to, że przekreślamy tradycyjne metod nauczania – wykorzystujemy zarówno sprawdzone praktyki, jak i najnowsze odkrycia z obszaru edukacji.
Wiemy, jak ważna jest nauka języków obcych – prowadzimy dwujęzyczne lekcje oraz dwujęzyczną świetlicę. Propagujemy indywidualne podejście do ucznia, jednocześnie ucząc dzieci pracy w zespole, wspólnego rozwiązywania problemów.
Nauka poprzez działanie, eksperymenty, samodzielne dochodzenie do wiedzy- to naszym zdaniem klucz do edukacji. Uczniowie rozwijają kreatywność, jednocześnie czerpiąc z tego radość. Przygotowujemy naszych podopiecznych do życia w dorosłości, dlatego uczymy samodzielności, odpowiedzialności i współpracy, a także szacunku do drugiego człowieka, poczucia własnej wartości.
W naszej szkole ławki ustawione są w półkole, często łączone po dwie. Uczniowie widzą swoje twarze, mogą się komunikować i wspierać w nauce. Pracujemy nie tylko przy stolikach, ale także na dywanie, na świeżym powietrzu, na placu szklonym. Klasy są nieliczne (do 16 osób), tak aby nauczyciel mógł skupić się na każdym podopiecznym.
Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i materiały, uczymy korzystania z nich we właściwy sposób.
Dbamy o to, aby oferta zajęć dodatkowych była bogata – organizujemy zajęcia takie jak: science, programowanie, klub filmowy, tańce, zajęcia kulinarne, teatralne, plastyczne, karate, piłkę nożną, kółko redaktorsko-medialne. Organizujemy Summer School i Winter School.
Nasza placówka jest przyjazna uczniom i nauczycielom. Sprzyja ich rozwojowi, odkrywa indywidualne talenty i pasje podopiecznych. Kształtuje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty.
Pragniemy wzbudzić w naszych uczniach wewnętrzną motywację do nauki, bo jak wiadomo, ta zewnętrzna jest krótkotrwała i szybko wygasa. Ocena postępów ucznia oparta jest na rzetelnej informacji zwrotnej do ucznia i rodzica. Wskazujemy, co uczeń robi dobrze, nad czym musi popracować i jak powinien to zrobić.
Kadra nauczycielska stale się rozwija, aby być jeszcze lepszymi przewodnikami na drodze edukacji młodego pokolenia. Uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach, które uczą nas najlepszych i najskuteczniejszych metod rozwoju potencjału uczniów. Na naszych lekcjach nie ma „nudy”. Stąd liczne projekty i ciekawe pomysły na realizację tematów.
Dbamy także o to, aby miejsce w którym się uczymy sprzyjało zdobywaniu wiedzy. Wyposażenie sal, układ stolików i krzeseł, przestrzeń, jasność i czystość – nic tu nie jest przypadkowe. Szkoła jest miejscem, w którym po prostu miło spędza się czas, gdzie można nie tylko skupić się na pracy, ale także odpocząć w czasie przerwy, nawiązać przyjaźnie, porozmawiać.