• (48)691 499 050
  • szkola@niepublicznaradom.edu.pl
  • czynne: 700-1700

Sukcesy

Wspólnie cieszymy się z sukcesów naszych uczniów i nauczycieli, są one dla całej szkolnej społeczności powodem do dumy i zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań i angażowania się w ciekawe projekty.

W roku szkolnym 2023/24 nasz uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Tytuł laureata zagwarantował mu zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego Z MAKSYMALNYM wynikiem!

Po raz pierwszy w historii naszej szkoły uczniowie przystąpili do Egzaminu Ósmoklasisty.

Z wielką dumą i przyjemnością przekazujemy wyniki naszych absolwentów. Zarówno z języka polskiego, matematyki jak i języka angielskiego wyniki egzaminu w Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomiu znacznie przewyższają wyniki gminy, powiatu, województwa i kraju co przedstawia grafika poniżej.

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom.

Uczniowie klasy trzeciej z Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej, podobnie jak ich starsi koledzy weryfikują swoją wiedzę kończąc pewien etap edukacji. Rok do roku osiągają bardzo dobre rezultaty w ogólnopolskich testach Operon, sprawdzających poziom wiedzy dziecka kończącego pierwszy etap nauki w szkole. Średnia wyników naszych trzecioklasistów, którzy podeszli do testu w roku 2023 wyniosła 93%, a w 2024 blisko 94%.

Tak prezentują się wyniki naszych uczniów uzyskane z poszczególnych obszarów na tle osiągnięć ogólnopolskich:

Ponadto, trzecioklasiści i uczniowie klas I-II wykazują się wiedzą w krajowych konkursach „Olimpusek”. Z każdą edycją – zimową i wiosenną powiększa się nasze grono laureatów I, II i III miejsca.

Piątoklasiści, na tym etapie nauki mogą przystąpić do egzaminu językowego Flyers, na trzecim, najwyższym poziomie zaawansowania wśród Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Potwierdza on ich znajomość języka angielskiego na poziomie A2. Egzamin zdany przez 100% ubiegłorocznych uczniów klas V!

Z zapartym tchem śledzimy też sportowe poczynania naszych uczniów. Świetne wyniki (zwycięstwo w dwóch kategoriach) naszej reprezentacji w międzyszkolnych mikołajkowych zawodach lekkoatletycznych „Mikołaj z Gwiazdami” dały nam tytuł Najlepszej Szkoły.