• (48)691 499 050
  • szkola@niepublicznaradom.edu.pl
  • czynne: 700-1700

Świetlica

Zajęcia w dwujęzycznej świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 845 oraz 1500 – 1700 i są przeznaczone dla wszystkich uczniów.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszenia.

Świetlica działa w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego i jest miejscem, które realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych. W naszej świetlicy uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą oraz możliwość rozwijania swoich umiejętności, pasji i zainteresowań. Poza zorganizowaniem bezpiecznej przestrzeni dla uczniów, działania podejmowane w świetlicy mają służyć wspieraniu wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych.
    To co wyróżnia naszą świetlicę spośród innych, to organizacja zajęć według regularnie tworzonych planów tygodniowych, poświęconych konkretnej tematyce. Harmonogramy pracy na każdy tydzień są drukowane i wywieszane w świetlicy, tak, aby każdy uczeń i rodzic mógł się z nimi zapoznać. Biorąc pod uwagę, że nasi uczniowie mają wiele różnorodnych zainteresowań i talentów, świetlica realizuje szeroki wachlarz aktywności m.in. plastyczno-techniczne, muzyczne, ruchowe, teatralne, czytelnicze, dydaktyczne, językowe czy też zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, często organizujemy naszym uczniom czas na świeżym powietrzu.
    Dodatkowym atutem naszej świetlicy jest obecność nauczycieli języka angielskiego, komunikujących się z uczniami tylko i wyłącznie w tym języku. Jest to wspaniała okazja do doskonalenia umiejętności lingwistycznych w przyjaznej, pozbawionej stresu atmosferze.
    Będąc świadomym, jak ważna dla efektywnego procesu dydaktyczno-wychowawczego jest relacja nauczyciel-uczeń, angażujemy uczniów do współdecydowania odnośnie sposobów spędzania czasu w świetlicy szkolnej.