• (48)691 499 050
 • szkola@niepublicznaradom.edu.pl
 • czynne: 700-1700

Co oferujemy

 • Nauczamy w trybie dwujęzycznym metodą immersji, tj. zanurzenia się w języku. Oferujemy 10 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo (w tym 5 godzin z nauczycielem i 5 godzin z lektorem).
 • Oferujemy naszym uczniom zajęcia wyrównawcze i rozwijające.
 • Oferujemy optymalne warunki rozwoju fizycznego: mamy nowoczesną salę sportową, boisko szkolne, plac zabaw, prowadzimy zajęcia na basenie.
 • Nauczamy przy użyciu technologii IT, w które wyposażona jest każda sala lekcyjna, uczniowie w naturalny sposób korzystają z tych narzędzi wzbogacając i urozmaicając swój warsztat pracy.
 • Posiadamy profesjonalnie wyposażone laboratorium naukowo-medialne.
 • Nauczamy w oparciu o uniwersalne wartości takie jak: szacunek, tolerancja, praworządność, patriotyzm, solidarność.
 • Profesjonalnie współpracujemy z Rodzicami na zasadach zaufania i otwartości.
 • Organizujemy spotkania trójstronne: uczeń-nauczyciel-rodzic.
 • Oferujemy wielorakie zajęcia dodatkowe.
 • Podczas sprawdzania prac stosujemy zasadę zielonego długopisu, skupiamy się na tym, co uczeń potrafi. Błąd jest traktowany jako pewien etap zdobywania wiedzy.
 • W naszej szkole wszystkich uczniów obowiązują mundurki