• (48)691 499 050
  • szkola@niepublicznaradom.edu.pl
  • czynne: 700-1700

O nas

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu została wybudowana specjalnie z myślą o radosnej i przyjaznej uczniom szkole. Nowoczesny budynek zapewnia komfortowe warunki do nauki.

Nasze drzwi otwarte są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich pociechy rozwijały się tak, aby nauka była przyjemnością i przynosiła dużo radości oraz satysfakcji. Pragniemy aby nasi uczniowie byli twórczy w myśleniu, kreatywni w działaniu, otwarci na zmieniająca się rzeczywistość.

Wszechstronny rozwój

Nasza szkoła wpiera rozwój każdego ucznia, który jako młody człowiek jest ciekawy świata, otwarty na „nowe”, poszukujący, pomysłowy. Pomagamy mu, aby współpracując z innymi uczniami dawał z siebie to, co najlepsze, aby współtworząc nową jakość rozwijał się i samorealizował. Z tego względu od samego początku przykładamy ogromną wagę do rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów, do wzmacniania postawy dbania o zdrowie, sprawność fizyczną a także wypracowywania potrzeby ciągłego rozwijania umiejętności i odkrywania „na nowo” swoich talentów.

W klasach I – III nie oczekujemy  od uczniów siedzenia w ławce przez 45 minut, robimy przerwy śródlekcyjne – zabawy ruchowe, krótki wysiłek fizyczny, aktywizacja całego ciała. Ograniczamy sytuacje stresowe do minimum.

Nasze mocne strony

Jednym z naszych głównych założeń jest stworzenie relacji z uczniem oraz rodzicem. Budujemy je w oparciu o zaufanie, odpowiedzialność, współpracę i samodzielność. W klasach młodszych nie ma żadnych ocen cyfrowych, a w klasach starszych mamy tylko jedną ocenę stopniową – na koniec roku szkolnego. Stosujemy ocenianie kształtujące i informację zwrotną, aby uczeń wiedział co już umie, z czego jest dumny oraz czym jeszcze powinien uzupełnić pracę aby być w pełni zadowolonym. Jesteśmy Budzącą się szkołą, mamy pełną świadomość o potrzebie zmiany w edukacji. Pracujemy bez dzwonków, uczymy mimochodem w ruchu, zabawie, projekcie oraz stosujemy zasadę zielonego długopisu. Pozwalamy dzieciom być dziećmi, bawić się, poznawać…